Politica de confidentialitate

 

 

Politica de confidentialitate

 

IMPORTANT

ACCESÂND SITE-UL NOSTRU ȘI/SAU OFERINDU-NE ORICE INFORMAȚIE CU CARACTER PERSONAL, VĂ DAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL EXPLICIT CA TOATE DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI SĂ FIE PRELUCRATE DE NOI ÎN MODUL ȘI ÎN SCOPURILE DESCRISE ÎN CONTINUARE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ȘI REGULAMENTELE ÎN VIGOARE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 

POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
POLITICA NOASTRĂ DE FOLOSIRE A COOKIE-URILOR ȘI A TEHNOLOGIILOR SIMILARE

 

Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să protejam orice informații personale pe care le veți împărtăși cu noi, într-un mod adecvat. Această Politica de Confidențialitate descrie practicile de confidențialitate pentru site-ul www.reparatii-laptopuri.ro , cât și pentru aplicația POSM destinată dispozitivelor mobile cu Android. Toate aplicațiile enumerate sunt deținute și gestionate de către DDB Design. Ca o condiție de a utiliza acest site, sunteți de acord cu termenii din această declarație de politică de confidențialitate.

 

Notăm și că această declarație poate fi actualizată, iar schimbările vor fi afișate pe această pagină.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs., ne puteți contacta prin email la contact@reparatii-laptopuri.ro

 

Toate informațiile ce apar pe acest site sunt proprietatea C&G IT Mediaserv SRL proprietara de drept a site-ului. Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul în orice moment fără notificare prealabilă. Prin citirea informațiilor prezentate în cadrul site-ului, confirmați acordul dvs. cu privire la acești termeni și condiții.

 

C&G IT Mediaserv SRL nu colectează cu bună știință informații personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. și numai în scopuri asociate de service reparatii laptop.

 

De asemenea, vom folosi Google, ca un furnizor terț, pentru a oferi reclame ale site-ului www.reparatii-laptopuri.ro pe alte site-uri. Google utilizează cookie-uri pentru a-i permite să difuzeze anunțuri pentru utilizatori pe baza vizitelor pe site-urile participante. Ca urmare a utilizării noastre de Google ca furnizor și utilizarea de cookie-uri, reclamele pe care le veți observa pe internet, ar putea, în unele cazuri, să fie bazate pe vizita dumneavoastră pe site-ul nostru.

 

Atunci când vă creați un cont, vi se cere să introduceți date cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon. NU cerem acceptul pentru conturile google sau alte conturi. Nu folosim datele primite în urma acestei permisiuni în alte scopuri decât cel de notificare, nu vindem sau dăm altor terți aceste informații.

 

S-ar putea să apelam din când în când la serviciile unui agent terț pentru analizarea datelor statistice și agregate cu privire la conținutul site-ului nostru. Aceste informații agregate nu conțin elemente de identificare personală și sunt folosite în îmbunătățirea funcționalității site-ului nostru pentru o mai bună experiență a utilizatorului. În acest scop, aceste terțe părți pot utiliza cookie-uri.  Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate sau practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la contact@reparatii-laptopuri.ro

 

POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În vederea serviciilor comandate, confirmării comenzii dvs, informării dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la intrebarile/ reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

 

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

 

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament.

Situațiile în care C&G IT Mediaserv SRL va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 

Cerere ofertă preț

Numele dvs, adresa de e-mail, numărul de telefon și numele companiei introduse în momentul completării unei cereri de ofertă pe acest site pot fi folosite pentru a vă contacta în legătură cu cererea de ofertă trimisă.

 

 

Alte scopuri

Puteți trimite date cu caracter personal (cum ar fi nume, adresă email, număr de telefon, nume companie) pentru alte scopuri decât cele menționate mai înainte. În orice situație, scopul pentru care sunteți rugați să ne furnizați informații este exprimat foarte clar. Nu vom folosi datele dvs. în alte scopuri, care nu au fost specificate în momentul introducerii datelor.

 

Pentru a accesa conținutul site-ului, nu este necesar să vă înregistrați ca utilizator și nici nu trebuie să ne furnizați informații despre dvs

Vă aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 

  1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
  2. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie si nr CI, adresă postala, conturi IBAN, banca, etc;
  3. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă postala;
  4. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
  5. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
  6. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
  7. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

 

Colectăm, stocăm și folosim aceste date cu caracter personal doar pentru scopurile menționate în momentul introducerii lor și le păstrăm doar cât timp este necesar realizării acelor scopuri sau pentru alte scopuri legitime aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. În aceste situații, dacă decideți să nu furnizați vreuna dintre datele cerute de noi, este posibil să nu puteți trimite formularele pentru cererea de ofertă și newsletter sau să nu putem da curs solicitării dvs.

 

 

Datele furnizate în solicitarea sau în cererea dvs. sunt accesate de cei care prelucrează datele în vederea realizării scopului de prelucrare a datelor și/sau de specialiștii care oferă suport tehnic pentru realizarea sarcinilor legate de funcționarea și întreținerea sistemului tehnic. Nu furnizăm datele dvs. cu caracter personal altora decât dacă:

 

⦁ se impune pentru a vă oferi serviciile/produsele solicitate și v-am informat în detaliu în această privință;

⦁ considerăm cu bună-credință că dezvăluirea unor astfel de informații este necesară, în mod rezonabil, pentru a respecta anumite legi sau regulamente în vigoare;

⦁ ni se solicită de către autoritățile în drept;

⦁ se impune pentru a depista și a preveni o fraudă, din motive tehnice sau de securitate.

 

Folosind acest site, vă dați consimțământul ca noi să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți exclusiv pentru scopurile menționate. În nicio împrejurare nu vom vinde, oferi la schimb sau divulga temporar în schimbul unei sume de bani vreo informație cu caracter personal furnizată de dvs.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

Ori de câte ori prelucrăm date cu caracter personal, luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt exacte și actualizate în permanență în vederea realizării scopurilor pentru care au fost colectate. Aveți următoarele drepturi privitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat:

 

⦁ dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea C&G IT Mediaserv SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs

⦁ dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către C&G IT Mediaserv SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; C&G IT Mediaserv SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

 

⦁ dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea C&G IT Mediaserv SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:

 

(1) contestați exactitatea datelor

(2) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(3) C&G IT Mediaserv SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta, sau v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale C&G IT Mediaserv SRL  prevalează asupra drepturilor dvs

⦁ dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către C&G IT Mediaserv SRL , într-un format structurat, utilizat în mod curent .

⦁ dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

⦁ dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 

⦁ dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

⦁ dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea C&G IT Mediaserv SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar C&G IT Mediaserv SRL  are obligația de a șterge datele respective, atunci când:

(1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(2) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

(3) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(4) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine C&G IT Mediaserv SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române

(5) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

 

⦁ dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de C&G IT Mediaserv SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de mail contact@reparatii-laptopuri.ro

 

C&G IT Mediaserv SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil fără excepții.

 

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de C&G IT Mediaserv SRL , conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

 

POLITICA NOASTRĂ DE FOLOSIRE A COOKIE-URILOR ȘI A TEHNOLOGIILOR SIMILARE

 

Ca în cazul majorității site-urilor, când vizitați aceste site-uri, în memoria telefonului mobil, a tabletei sau a calculatorului vor fi stocate fișiere mici de date – fișiere de tip cookie sau tehnologii similare. În această Politică, termenul „cookie” este folosit în sens larg și include tehnologii similare precum localStorage. Cookie-urile contribuie la funcționarea acestui site și ne oferă informații despre modul în care interacționați cu el. Utilizăm aceste informații pentru a ne îmbunătăți site-ul. Nu căutăm să identificăm utilizatorii individuali, decât dacă aceștia se oferă să ne furnizeze datele lor de contact prin intermediul unui formular sau al unei cereri de pe site.

 

Cookie-uri

Există diferite tipuri de cookie-uri care îndeplinesc diferite funcții și care îmbunătățesc, în general, experiența pe care o aveți pe site. Putem folosi cookie-uri pentru a afla dacă ați mai vizitat site-ul sau pentru a memora unele preferințe pe care le-ați selectat când ați utilizat site-ul. Acest site foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi.

 

Cookie-urile folosite pe acest site pot fi clasificate în trei categorii:

 

Cookie-uri funcționale

Acestea sunt folosite pentru a memora alegerile pe care le faceți pentru a vă oferi noi funcții care vor îmbunătăți experiența dvs. pe site.

 

Cookie-uri strict necesare

Acestea sunt esențiale pentru funcționarea unor caracteristici ale site-ului, precum trimiterea conținutului formularelor completate pe site. Fără aceste cookie-uri, nu v-am putea oferi serviciile pe care le solicitați, precum răspunsul la cererea de ofertă. Tot în această categorie intră și cookie-urile care ne permit să vă oferim serviciile solicitate explicit de dvs. în timpul unei sesiuni deschise în browser. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. ce ar putea fi folosite în scopuri de marketing sau pentru a monitoriza locurile în care ați navigat pe internet.

 

Cookie-uri analitice

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a strânge informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, de exemplu, numărul de vizite și durata medie a unei vizite.

 

Unele cookie-uri sunt cookie-uri primare și aparțin site-ului nostru. Altele sunt cookie-uri terțe și aparțin altor domenii. Noi folosim doar cookie-uri primare, exceptând cookie-urile terțe asociate cu Google reCAPTCHA, Gooogle Analytics și Google AdWords. Google reCAPTCHA este folosit pentru a face diferența între utilizatorii umani și computere, astfel încât să putem preveni acțiunile de tip spam. Google Analytics ne permite să măsurăm vânzările şi conversiile şi în acelaşi timp ne pune la dispoziţie informaţii actuale privind modul în care vizitatorii ne utilizează site-ul, modul în care aceştia au ajuns pe site şi modul în care îi putem determina să se întoarcă. Google AdWords ne ajută să fim prezenți în căutarea clienților, exact în momentul în care aceștia caută pe Google produsele sau serviciile pe care le oferim. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Google, pe care o găsiți la adresa   https://www.google.ro/intl/ro_ro/policies/privacy/.

 

Folosirea adreselor IP

O adresă IP este un cod numeric care identifică computerul dvs. pe internet. Folosim adresa dvs. IP și tipul de browser pe care îl utilizați pentru a analiza modelul de utilizare a site-ului, pentru a detecta problemele site-ului și pentru a îmbunătăți serviciile pe care vi le oferim. Dar, fără informații suplimentare, adresa dvs. IP nu vă poate identifica individual.

 

Alegerea dvs

Când ați accesat acest site, cookie-urile noastre au fost trimise către browserul dvs. și stocate pe calculatorul dvs. Prin utilizarea site-ului nostru, vă dați consimțământul pentru folosirea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Dacă doriți să le ștergeți, puteți face acest lucru cu ajutorul setărilor browserului dvs; totuși, vă rugăm să aveți în vedere că, fără cookie-uri, nu veți putea beneficia din plin de toate funcțiile site-ului nostru. Modul în care puteți șterge cookie-urile diferă de la un browser la altul. Puteți accesa meniul Ajutor din browserul dvs. pentru a consulta instrucțiunile.

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Va invitam sa consultați Politica de confidențialitate

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close